Danh sách các khách hàng tiêu biểu tại Quảng Ninh mà chúng tôi đã hợp tác.

STT

TÊN KHÁCH HÀNG

1

Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật và Giám sát Thi công Hạ Long

2

Doanh nghiệp tư nhân Phú Cường Cẩm Phả

3

Công ty Việt Hưng Hoành Bồ

4

Công ty Xuân Trường Hoành Bồ

5

Công ty Vietmindo Hạ Long

6

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hồng Gai

7

Công ty Tuyển than Hòn Gai TKV

8

Công ty Tuyển than Cửa Ông TKV

9

Công ty Phú Lễ - Chi nhánh Cẩm Phả

10

Công ty TNHH C&P Quảng Ninh

11

Công ty Than Hòn Gai

12

Công ty Cổ phần Đông Hà - Cẩm Phả

13

Công ty Vui chơi Giải trí Hoàng Gia - Hạ Long

14

Công ty CP Cơ khí và Phát triển Công nghệ VICO - Hoành Bồ

15

Cửa hàng Miễn thuế Móng Cái - Cửa khẩu Bắc Luân

16

Công ty Xây dựng Đức Minh - Tiên Yên

17

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân

18

Công ty TNHH Jen Tuần Châu

19

Ngân hàng Oceanbank

20

Công ty Thương mại Đầu tư Thăng Long – Quảng Ninh

21

Ngân hàng Cổ phần Thương Mại An Binh - ABBANK

22

Công ty TNHH Huy Minh - Quảng Ninh

23

Công ty Cổ phần Dăm gỗ Hạ Long 12 - 11

24

Công ty Đại Phú Thịnh

25

Công ty Cựu Chiến Binh Quảng Ninh

26

Công ty Quốc tế Sao Bắc

27

Công ty TNHH Yến Ngọc

28

Công ty CP Trồng rừng và Xuất khẩu Gỗ Thái Dương

29

Công ty TNHH Hương Hải

30

Công ty TNHH Huynh Đệ

31

Xí nghiệp Khai thác đá Hoành Bồ

32

Công ty TNHH Minh Phong

33

Công ty TNHH Đầu tư Tương mại Thuỷ sản Thống Nhất - Vân Đồn

 

Danh sách tiếp tục được cập nhất...